Kapsalon Hengelo
Kapsalon Hengelo Salon openingstijden Wij zijn geopend van Maandag tot en met Zaterdag

Openingstijd

 • Maandag Gesloten
 • Dinsdag Gesloten
 • Woensdag 09.00 - 18.00
 • Donderdag 09.00 - 21.00
 • Vrijdag 09.00 - 18.00
 • Zaterdag 09.00 - 14.00
 • Zondag Gesloten


Book Online

* A.u.b. Alle Velden Invullen *
Berlijnstraat 22, 7559 WH, Hengelo (ov)
Telefoon: 074-2781466
Email: info@patriciashaarmode.nl
Web: www.patriciashaarmode.nl

Haarwerken

Home / Haarwerken

De aankoop, of het verwerven van informatie over een haarwerk is vaak een emotionele gebeurtenis. Bij Patricia weten we dat en houden we daar rekening mee. U kunt bij ons ook na sluitingstijd terecht voor de nodige informatie.

ANKO Haarwerk Specialist

Wilt u er zeker van zijn dat u met een professionele haarwerker te maken hebt? Ga dan naar een erkend haarwerkspecialist. Erkende haarwerkspecialisten zijn aangesloten bij de ANKO Sectie Haarwerken. Dat betekent dat u mag rekenen op professionaliteit, deskundigheid en kwaliteit. Ze waarborgen te allen tijde uw privacy. Alle erkende haarwerkspecialisten werken volgens algemene voorwaarden en zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit biedt u zekerheid en duidelijkheid! ANKO erkende haarwerkspecialisten hebben afspraken gemaakt met zorgverzekeraars, waardoor zij voor u kunnen declareren. De vergoeding wordt dan in mindering gebracht op de totaalprijs van het haarwerk.

Werkwijze
Stap voor stap

Een pruik of haarwerk uitzoeken, stap voor stap.

1. Contact opnemen

Als u besluit contact op te nemen, belt u dan Patricia 074-2781466 of 06-43001122. U maakt een afspraak met haar voor een gratis intakegesprek – binnen 5 dagen – in een speciale haarwerkruimte. Of als u dat prettiger vindt, komen we aan huis of in het ziekenhuis.

2. Wensen kenbaar maken

Tijdens het intakegesprek bespreekt u met Patricia uw wensen voor een haarstukje, haarwerk of alternatief. Wij werken met verschillende oplossingen van uitsluitend echt haar. Patricia zal u voorlichten over de mogelijkheden en voor- en nadelen.

3. Lijst opvragen

Bij uw behandelend arts ontvangt u een formulier voor uw zorgverzekeraar. Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming vragen van de kosten voor uw haarwerk of haarstukje.

4. Haarwerk gebruiken

Bij het plaatsen van het haarwerk wordt deze meteen in model geknipt en krijgt u een duidelijke uitleg over de verzorging van uw haarwerk.. Zodra een maatwerk haarwerk binnen is kan het haarwerk, na het modelleren, ook direct worden gebruikt.

5. Factuur opsturen

U ontvangt van ons een factuur met de kosten, die u samen met het eerder genoemde formulier kunt opsturen aan uw zorgverzekeraar. Dit formulier moet ook ondertekend zijn door Patricia. We kunnen indien gewenst ook de afhandeling van de declaratie geheel voor u verzorgen.

6. Klachten

Als u niet tevreden bent over de oplossing die Patricia’s Haarmode Haarwerken u biedt, dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Uiterlijke verzorging, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Digitaal uw klacht indien kan ook direct via www.degeschillencommissie.nl.
Of u vraagt telefonisch een klachtenformulier bij hen op (ma t/m vr van 9.00 – 17.00 uur).

Levering

Leveringstijd

Een confectie- haarwerk kan binnen een aantal dagen geleverd worden. De levering van een maat- haarwerk bedraagt 8 tot 12 weken.

Reserveren

Reserveren

Als u nog niet zeker weet of u een haarwerk nodig heeft of niet weet wanneer, dan kan u uw haarwerk laten reserveren. Dit houdt in dat alles uitgezocht is zoals het model en de juiste kleur en dat het haarwerk gepast heeft. Het uitgekozen haarwerk blijft bij de haarwerker op voorraad tot op het moment dat u het nodig mocht hebben. Reserveren is kosteloos tot dat het haarwerk geknipt en of op maat gemaakt wordt.

Klachtenprocedure

Klachtenprotocol

Zijn er toch klachten met betrekking tot het haarwerk of de methode van werken dan behandelen wij deze op onderstaande werkwijze;

– Binnen 5 dagen nadat de klacht is binnen gekomen nemen wij die in behandeling
– Aanspreekpunt voor klachten is Patricia Kleizen
– De klacht wordt schriftelijk vastgelegd op een klachtenformulier door klant, hiervan geven wij een schriftelijk ontvangst bevestiging aan de klant en vragen wij bij eventuele onduidelijkheden dit nog even goed toe te lichten.
– Wij melden klachtenprocedure aan de klant.
– De klacht wordt geanalyseerd zodat de oorzaak boven komt
– Er worden maatregelen genomen om de klacht op te lossen
– Er wordt gemeld aan de klant hoe wij de klacht gaan oplossen.
– Is er een fout gemaakt door ons ,gaan we bekijken hoe wij dit voor in de toekomst kunnen voorkomen.
– Aan de hand van alle verzamelde informatie lossen wij de klacht op.
– Mochten wij er niet samen uitkomen geven wij de klant de mogelijkheid om schriftelijk de klacht neer te leggen bij geschillencommissie. SGC stichting geschillencommissie consumenten, Deze stichting handelt de klacht af. Het doel van deze commissie is om de geschillen tussen consumenten en de ondernemer op goede, snelle en eenvoudige manier op te lossen.

gedragscode

. Gedragscode
Gedragscode ANKO Haarwerk Specialist

1. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker/pruikenspecialist houdt altijd en op de eerste plaats rekening met het welzijn van de klant.

2. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker beveelt alleen die technieken, producten en/of dienstverlening aan, die op dat moment het meest bevorderlijk zijn voor de oplossing van het haarprobleem van de betreffende klant. Als een haarwerkbedrijf/de haarwerker geen adequate oplossing heeft, dan zal verwijzing naar een ander haarwerkbedrijf of pruikenspecialist plaatsvinden.

3. Het haarwerkbedrijf/de haarwerkerheeft de verantwoording om zich zodanig te gedragen ten opzichte van klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media, dat er respect wordt geoogst voor zijn/haar vak.

4. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker zal volledig integer en toegewijd zijn met informatie, producten en dienstverlening naar de klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media toe.

5. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker handhaaft in zijn/haar publiciteit, betreffende de media, de waarheid en de integriteit, zodat te allen tijde het willens en wetens verstrekken van misleidende informatie niet voor zal voorkomen.

6. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker/pruikenspecialist gebruikt in de communicatie met klanten, andere haarwerkers, betrokken instanties/instellingen en de media geen termen die nadelig zijn voor ANKO en ANKO Sectie Haarwerken.

7. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker/pruikenspecialist garandeert dat behandeling, dienstverlening en nazorg voor de klanten altijd mogelijk is tijdens de reguliere werktijden.

8. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker/pruikenspecialist draagt er zorg voor, dat tijdens het uitoefenen van hun beroep alles conform het gestelde in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van ANKO en ANKO Sectie Haarwerken verloopt

9. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker draagt er zorg voor, dat hij/zij volledig op de hoogte is van alle technische ontwikkelingen binnen het beroep
.
10. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs van te leveren producten en diensten. Het is verboden onderlinge prijsafspraken te maken.

11. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker geeft geen vertrouwelijke informatie over klanten door aan derden, behalve wanneer wettelijke vereisten anders voorschrijven, dan wel klanten daar zelf om vragen.

12. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker beschermt en respecteert binnen zijn/haar eigen bedrijf het recht op privacy van de klanten.

13. Het haarwerkbedrijf draagt er zorg voor, dat alle relevante declaraties van klanten bij elke zorgverzekeraar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en adequaatheid kunnen worden ingediend en afgehandeld.

Nazorg

We ondersteunen u niet alleen bij het kiezen en bevestigen van een pruik of haarwerk, maar we helpen u ook bij het onderhouden en reinigen ervan, zodat u zo lang mogelijk van uw haarwerk kunt genieten. Daarnaast kunt u ook altijd bij ons terecht voor advies over bepaalde haarverzorgingsproducten.

Garantie

Op al onze haarwerken geven wij 6 maanden garantie, mits de juiste verzorgingsproducten zijn gebruikt.

Privacy Verklaring

Haircontrast Nederland/Patricia’s Haarmode
Haircontrast Nederland/Patricia’s Haarmode, gevestigd aan Berlijnstraat 22, 7559WH Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.patriciashaarmode.nl
Berlijnstraat 22
7559WH Hengelo
06-51981489

Robert Kleizen is de Functionaris Gegevensbescherming van Haircontrast Nederland hij is te bereiken via robert@haircontrast.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Haircontrast Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Haircontrast Nederland/Patricia’s Haarmode verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid (uitsluitend voor declaraties bij zorgverzekering)
– burgerservicenummer (BSN) (uitsluitend voor declaraties bij zorgverzekering)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Haircontrast Nederland/Patricia’s Haarmode verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Haircontrast Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haircontrast Nederland) tussen zit. Haircontrast Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Vastleg programma IE en Vecozo. Deze software wordt uitsluitend gebruikt om, in uw belang, een declaratie in te dienen bij de verschillende zorgverzekeraars na het leveren van een haaraanvulling of pruik. Deze beveiligde software dient uitsluitend als communicatie naar de zorgverzekeraars enuw persoonsgegevens worden hierbij niet met andere partijen gedeeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Haircontrast Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens >5 jaar, verplichting zorgverzekeraar.
Personalia > 5 jaar, verplichting zorgverzekeraar
Adres > 5 jaar, verplichting zorgverzekeraar

Delen van persoonsgegevens met derden

Haircontrast Nederland/Patricia’s Haarmode verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Haircontrast Nederland/ Patricia’s Haarmode blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Haircontrast Nederland/Patricia’s Haarmode gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haircontrast Nederland/Patricia’s Haarmode en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar robert@haircontrast.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Haircontrast Nederland/Patricia’s Haarmode wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Haircontrast Nederland/Patricia’s Haarmode neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via robert@haircontrast.com

Haircontrast®Solutions

 • Nordic Air Skin
  Alopecia totalis/universalis

  Dit custom made haarwerk is speciaal ontwikkeld voor mensen met alopecia totalis of universalis. Door de gepatentteerde basis trekt het haar werk vacuum om het hoofd.
  U heeft geen tapes of lijm nodig voor de bevestiging.
  De Nordic Air Skin is van 100% virgin human remy hair gemaakt.
  Het jeukt niet, is niet warm en u voelt de wind weer op uw hoofdhuid. U kunt zelfs met uw haarwerk het zwembad induiken of ‘m oplaten tijdens het slapen.

 • Monofill
  Chemotherapie

  De nieuwe monofill is een custom made haarwerk. De monofill is gemaakt van 100% virgin human remy hair.Ontwikkeld voor mensen die na een chemotherapie het haar verloren zijn. Met een speciale techniek wordt een mal van uw hoofd gemaakt. De monofill zal daarom perfect passen. U bepaald alles zelf, de kleur, de lengte, de krul en zelf hoe dik uw haar moet zijn. U wilt toch immers na een ingrijpende gebeurtenis op uzelf lijken?

 • Top Extensions
  Alopecia andro genetica/Frontale fibroserende alopecia

  Top extensions zijn de oplossing voor alopecia androgenetica.(mannelijke kaalheid)
  Dit haarwerk wordt voor u op maat gemaakt. U kunt de top extensions met tapes of met clips vastmaken. Top extensions zijn van 100% human remy hair gemaakt.

 • T Parting
  alopecia diffusa/ androgenetica

  T Parting is een fantastische oplossing voor dames met een dunne inplant. De T Parting kan met clips, tape of de speciale plaktechniek worden vastgezet. T Parting is 100% human Remy hair en kan gestijld worden zoals u dat wenst.

 • New me solution
  Alopecia areata

  De new Me solution is voor mensen met Alopecia Areata. De new me Solution is een custom made oplossing voor pleksgewijze kaalheid. Met een speciale techniek wordt een mal gemaakt van de zone waar dat nodig is. Met deze mal maken we het stuk zo dat het precies past. De new me Solution wordt met speciale tape bevestigd.